Ser till att godsvagnarna rullar
Att framtiden för järnvägstransporter, av både människor och gods, är ljus råder det inget tvivel om. Av både miljöskäl och effektivitetsskäl har järnvägen stora fördelar jämfört med andra transportsätt. SweMaint AB finns över hela Sverige och ser till att godstågens vagnar kan rulla som de ska. I Gävle är Lars Sundberg platschef över vagnunderhållsenheten med ett trettiotal anställda.
- Vi arbetar förebyggande, skadeavhjälpande och med revision av godsvagnar på en radie om tjugo mil runt Gävle, förklarar Lars.

Förutom en välutbyggd verkstad med certifierade svetsare har SweMaint i Gävle en mobil grupp som åtgärdar vagnsskador vid olyckor eller fel längs spåren. Serviceteknikerna kan ta sig an de allra flesta uppdrag på vagnarna.
- Det kan handla om skador som behöver repareras, ombyggen av vagnar och hjulbyten, säger Lars.
Målet är förstås att minimera tiden som kundernas godsvagnar tvingas stå stilla.
- Vår personal är mycket kompetent, vi lyckas ofta åtgärda problemen snabbt så vagnarna kan rulla vidare, avslutar Lars.

SweMaint AB

Bransch:
Järnväg

Telefon: 026-15 35 45


Email:
lars.sundberg@swemaint.se

Hemsida:
www.swemaint.se

Adress:
SweMaint AB
Upplandsgatan 18
80283 Gävle

| 13 SENASTE FÖRETAGEN